Integracje
Integracje

Dobry zespół, to zespół dobrze zintegrowany.

 

Można integrować się po prostu miło spędzając razem czas ale czasem potrzeba czegoś więcej – wspólnej aktywności, podczas której ludzie w zespole będą mieli szansę razem zaangażować się w działanie i osiągnąć wspólny sukces. Wtedy wkraczamy my i nasze pomysły na integrację.

Nasze propozycje są bardzo zróżnicowane. Są wśród nich programy typowo outdoorowe, aktywne ruchowo i bardzo rekreacyjne. Są projekty bardziej kreatywne, kiedy zespół wspólnie coś tworzy, a efekty są zaskakujące i spektakularne. Są wreszcie gry mocno skoncentrowane na umiejętnościach interpersonalnych, potrzebnych do efektywnego działania w zespole.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ